Zámecká kolonáda

1911-1913, Friedrich Ohmann

Najdete ji nad kolonádou Tržní. Má dvě části: kolonádu Horního pramene a kolonádu Dolního pramene. Ve vnitřních prostorách té dolní je umístěn reliéf Ducha pramenů. Kolonáda byla dlouhá léta uzavřena. Veřejnosti je opět zpřístupněna od roku 2001, kdy prošla celkovou rekonstrukcí.

Zámecká kolonáda je vystavěna v nejstarší části města, v úpatních částech skalního masivu, jemuž dominuje Zámecká věž, dodnes zachovalá část gotického hradu. Skalním masivem, tvořeným karlovarským granitem, zde prochází významná porucha zemské kůry, s níž jsou spjaty vývěry Zámeckých pramenů. Území nacházející se v nevelké vzdálenosti od centra zřídelní struktury jeví výrazné znaky termální aktivity, je charakteristické výrony plynného oxidu uhličitého a termální vody na významnějších diskontinuitách v granitu a na jeho styku se starší zřídelní sedimentací.

Zámecká kolonáda, tvořící dnes jeden již dále většinou nerozlišovaný stavební celek, sestává z kolonády Horního Zámeckého pramene a kolonády Dolního Zámeckého pramene. Byla vybudována dle projektů Friedricha Ohmanna v letech 1911-1913, v roce 1937 byla v interiérech upravena a doplněna o plastiku Ducha pramenů z železitého pískovce od V. Hejdy z Vídně. Na počátku 80. let byla kolonáda bohužel uzavřena, jedinou funkční částí zůstalo až do roku 2000 její podzemí. V lednu roku 2000 byla zahájena komplexní rekonstrukce a dostavba kolonády, ukončená v květnu 2001.

Na Zámecké kolonádě můžeme najít Zámecké prameny: Horní Zámecký pramen a Dolní Zámecký pramen.

Fotogalerie