Nabídka pronájmu

Datum konání: 15.10.2021

Nabízíme pronájem nebytových prostor o výměře 77,05 m2 v 1.NP nemovitosti Mlýnská kolonáda za účelem provozování veřejných WC 

Nájemné : roční  277 842,00 Kč bez DPH 

  • leden, únor, březen, duben, listopad, prosinec 15 435,00 Kč bez DPH / měsíc 
  • květen, červen, červenec, srpen, září, říjen 30 872,00 Kč bez DPH/měsíc

V ceně nejsou zahrnuty služby spojené s užíváním předmětu nájmu - el. energie, vodné, stočné, dodávky tepla, odvoz odpadu, úklid prostor - hradí nájemce