Suvenýry / Souvenirs

Pokamenělé suvenýry vřídelní vodou.

Stone coated souvenirs by Thermal Spring water.