Sadová kolonáda

Původně sloužila jako promenáda Blanenského pavilonu, který byl v šedesátých letech 20. století zbourán. Kolonáda však zůstala stát a v nedávné době byla kompletně zrekonstruována. Na kolonádě a kolem ní najdete 3 minerální prameny.

V prostoru nejsevernějšího karlovarského pramene Sadového, jenž je sám zachycen ve dvorním traktu Vojenského lázeňského ústavu, byla 16.10. 1880 firmou Fellner a Helmer zahájena stavba Blanenského pavilonu, výstavbu řídil karlovarský stavitel J. Waldert. V průběhu stavby, v r. 1881, bylo prosazeno rozšíření o promenádu Sadového pramene (náklady 2 500 zlatých) a téhož roku byla stavba dokončena.

V r. 1966 byla provedena kvůli špatnému technickému stavu demolice vlastního Blanenského pavilonu a pro současnost zachována pouze část přiléhající k Sadovému pramenu v dnešních Dvořákových sadech.

Po zhruba 120 letech provozu doprovázených 12 nátěry litinových prvků, které představovaly prakticky jedinou údržbu objektu, přistoupilo Město Karlovy Vary ke kompletní rekonstrukci Sadové kolonády, která si vyžádala téměř 23 miliónů Kč.

V rámci rekonstrukce byla opravena tzv. spodní stavba, vyměněny kamenné dlažby a jiné kamenné prvky. Veškeré kovové prvky prošly náročným procesem rekonstrukce, po otryskání od nánosů barev byly repasovány, chybějící či porušené části byly znovu odlity ve slévárně Blansko (ve stejné slévárně, která před 120 lety odlévala původní prvky!). Velká pozornost byla věnována povrchové úpravě jak kovových, tak kamenných i dřevěných prvků stavby. Střecha kolonády je rovněž opravena a opatřena novými krytinami.

V rámci rekonstrukce byl do západní rotundy kolonádní stavby přiveden Správou přírodních léčivých zdrojů a kolonád nový pramen, nazvaný dle tradičních hadích soch pramenem Hadím.